Lav udregninger i beløbsfelter

Vidste du at man stort set i alle beløbsfelter i C5 kan foretage udregninger?

Hvis du f.eks. er ved at indtaste et bilag i en kassekladde, og bilaget skal fordeles på flere konti, så kan du lave udregningen direkte i debet eller kredit-feltet.

Hvis du eksempelvis skal tillægge moms til beløbet, så taster du beløbet * 1,25 i et beløbsfelt i C5 og taster Enter. C5 erstatter nu det indtastede med resultatet; dvs. 125 i dette eksempel.

Nedenfor er en lille oversigt over nogen af de regneudtryk der kan anvendes i beløbsfelter i C5:

Regneregler

Regneudtryk Eksempel Resultat
Tillæg 25% moms Beløb*1,25 100*1,25 125
Fratræk 25% moms Beløb*0,8 100*0,8 80
Del beløbet i 2 Beløb/2 100/2 50
Læg beløb sammen Beløb+beløb+beløb osv. 100+31+99 230
Træk beløb fra Beløb-beløb osv. 100+31-99 32