Slet en eller flere linjer på en gang (C52012)

I forbindelse med indtastning af bilag i kladder eller ved indtastning af linjer på ordrer m.m. har du sikkert nogen gange brug for, at kunne slette én eller flere linjer igen.

Slet én linje

Enkelte linjer kan slettes ved blot at placere markøren på linjen, og herefter taste Alt+F9.

Slet flere linjer på én gang

Hvis du ønsker at slette flere linjer i eksempelvis en kladde, så er du nødt til at taste Alt+F9 gentagne gange, indtil alle linjer er slettet.

TIP! Placér markøren på den øverste linje der skal slettes, og slet så med Alt+F9 herfra, så slipper du for at hoppe op på linjen overfor efter hver linje du har slettet.

Slet alle linjer på én gang i kladder

Hvis du ønsker at slette alle linjer i eksempelvis en kladde på én gang, så kan dette gøres således (NB! Linjerne kan IKKE genskabes igen, efter at de er slettet!) :

  • Åbn kladden, hvor du ønsker at slette linjer
  • Vælg knappen Slet og punktet Slet
  • Svar Ja til at slette alle linjer i kladden