Salgsfakturaen er væk / kan ikke genudskrives (C52014)

En bogført salgsfaktura kan genfindes og genudskrives ved hjælp af oversigten Bogførte salgsfakturaer under Startside og Bogf. salgsfakturaer i Navigationsmenuen.

Hvis der er bogførte salgsfakturaer, som mangler på denne oversigt, men som du kan finde som posteringer på finanskonti og debitorens konto, så skyldes dette én af følgende årsager:

  1. Fakturaen er bogført via en finanskladde, og der findes derfor ikke en egentlig faktura. Dette kan være tilfældet, hvis der benyttes et andet system til fakturering, og man derfor bogfører omsætningstallene, tilgodehavendet m.m. vedr. fakturaerne ind manuelt via en finanskladde.
  2. Den bogførte faktura er blevet slettet manuelt fra oversigten Bogf. salgsfakturaer. Hvis en faktura er udskrevet, så kan den nemlig godt slettes fra oversigten.

Det anbefales naturligvis IKKE at slette fakturaer fra oversigten. En slettet faktura fra oversigten kan nemlig IKKE gendannes igen. Hvis du får behov for at genudskrive fakturaen eller andet, er dette ikke muligt efter den er slettet fra oversigten, og det kan blive nødvendigt, at lave en kreditnota til kunden, og efterfølgende en ny faktura.

Hvis du sletter en bogført salgsfaktura på oversigten, så bør du ALTID sørge for samtidig at ompostere de beløb, der er bogført på finanskonti og debitoren i forbindelse med fakturaen.