Periodisering af finansbilag (C52012)

I kassekladderne i C5 2012 er det muligt at periodisere forskellige bilag, således at en stor omkostning eksempelvis fordeles ud på 12 måneder, således at udgiften i stedet bogføres i mindre portioner.

Funktionen benyttes således:

1. Åbn en kassekladde

2. Indtast regningen på normal vis.

Vær dog opmærksom på, at hvis du benytter en kreditor i kladden, så skal du opsplitte bilaget på to linjer. Dvs. en linje med kreditoren og med det totale beløb i kredit. Herefter en linje med finanskontoen, du normalvis benytter til denne omkostning og med beløbet i debet.

Kassekladde_Periodiseringsomkostning

3. Placér markøren på linjen med finanskontoen og beløbet i Debet, og vælg knappen Funktioner og herunder punktet Periodisering.

4. Indtast start- og slutdato, periodiseringsinterval samt den periodiseringskonto i balancen, som periodiseringsposterne skal bogføres på:

Periodisering

5. Vælg OK og svar igen OK til beskeden om, hvor mange måneder posten vil blive opsplittet i.

6. I kladden er der nu automatisk indsat de linjer der vedrører selve periodiseringen:

Kassekladde_Periodiseringslinjer

7. Check, udskriv og bogfør kladden på normal vis.

Husk at alle regnskabsperioderne skal være oprettede og åbne, for at kladden med periodiseringerne kan bogføres.