Opret varer

Fordele ved at oprette varenumre

Det er ofte en fordel at oprette varenumre – uanset om man ønsker at køre lagerstyring på disse varenumre eller ej.

 • Mulighed for en ensartet varetekst hver gang du sælger varen
 • Systemet kan automatisk foreslå en kost- og salgspris ved køb og salg
 • Systemet kan automatisk huske hvilke finanskonti der skal bogføres på, når et varenummer købes og sælges.
 • Mulighed for lagerstyring, således at du altid har et overblik over hvad du har på lager, hvad der er reserveret og hvad der er bestilt.

Oprettelse af vare

Ønsker du at oprette varenumre, hvorpå du ønsker at kunne holde øje med lagerbeholdning, så skal varenumrene oprettes med varetypen Vare.

 • Vælg Lager/Kartotek/Lager
 • Tast F2 eller placér markøren på en tom linje
 • Indtast følgende oplysninger:
 
Felt  Forklaring
Varenummer Indtast et varenummer.Bemærk at C5 automatisk sorterer varerne i nummerorden således:
1, 12, 2, 25 osv.Det kan derfor være en fordel at oprette alle varer med samme antal cifre – f.eks. 100, 102, 112, 125
Varenavn Indtast et navn til varen
Varetype Vælg varetypen Vare
Gruppe Vælg en varegruppe på listen over mulige varegrupper.Såfremt der ikke findes en varegruppe, eller du ønsker en ny varegruppe, så tast Ctrl+Alt+F4 eller højre klik midt i feltet Gruppe og vælg Hop til hovedkartotek.
 •  På fanen Generelt indtastes kost- og salgsprisinformationerne:
Kostpris og Kostenhed

Indtast en kostpris

Indtast en kostenhed, såfremt kostprisen er for en enhed <> 1. Hvis kostprisen f.eks. er for 100 stk., så indtastes 100.

Når der foretages indkøb af varen, vil C5 automatisk foreslå en kostpris svarende til kostprisen/kostenheden * antallet der købes.

TIP! Systemet kan automatisk vedligeholde kostprisen, såfremt feltet Kostmodel på fanen Opsætning sættes til Sidste køb. Læs mere i artiklen Vedligeholdelse af kostpriser.

Salgspris og Enhed Vælg en prisgruppe i feltet Prisgruppe og indtast salgsprisen i feltet Pris.Indtast en enhed såfremt salgsprisen er for en enhed <> 1. Hvis salgsprisen f.eks. er for 100 stk., så indtastes 100 i feltet Enhed.Når varen sælges, vil C5 automatisk foreslå en salgspris svarende til salgsprisen/enheden * antallet der sælges.TIP! Der kan indtastes flere salgspriser til et varenummer, såfremt nogle kunder betaler én pris, og andre kunder betaler en anden pris. Dette gøres ved at vælge flere prisgrupper og flere salgspriser. Læs mere i artiklen Prisgrupper.

Samtidig kan C5 automatisk vedligeholde salgsprisen således at dækningsgraden forbliver det samme, såfremt feltet Salgsmodel på fanen Opsætning sættes til Juster. Læs mere i artiklen Vedligeholdelse af salgspriser.

 • På fanen Opsætning indtastes/vælges følgende informationerne:
Felt Forklaring
Enhed Her vælges f.eks. stk. , meter, liter eller en anden enhed
 • Tast F3 for at gemme og forlade lagerkartoteket
 • Eller hop til fanen Oversigt eller Generelt og tast F2 for at oprette endnu et varenummer.

For yderligere uddybning af de forskellige felter i Lagerkartoteket, anbefales det at åbne hjælpen i C5 med F1.