Opret en leverandør

Leverandører oprettes således:

  • Vælg Kreditor/Kartotek/Kreditorer
  • Tast F2
  • Det anbefales at udfylde følgende oplysninger som minimum (felterne er fordelt på forskellige faneblade):
Konto Her indtastes et unikt ID til leverandøren. Det være sig et nummer som f.eks. telefonnummer, CVR-nummer eller andet.
Navn Leverandørens navn
Gruppe Vælg en gruppe leverandøren skal tilknyttes.
Det er gruppen der bestemmer hvilke finanskonti der bogføres på, når der bogføres købsfakturaer m.m. fra leverandøren.
Moms Her vælges en momskode, såfremt der er tale om momsregistreret leverandør.
Godkendt Markér feltet såfremt alle posteringer på leverandøren skal stemples som godkendt automatisk. Dette anbefales i de fleste mindre virksomheder.
Betaling Vælg den betalingsbetingelse leverandøren oplyser på fakturaerne til dig.
Valuta Vælg den valuta hvori leverandøren fakturerer dig.
  • Tast F3 for at gemme og forlade Kreditorkartoteket
  • Eller hop til fanen Oversigt eller Generelt og tast F2 for at oprette endnu en leverandør.