Negativ dækningsbidrag / dækningsgrad ved salg?

Oplever du, at der fejlagtigt er et negativt dækningsbidrag i forbindelse med salg, så kan dette skyldes parameteren ‘Bogfør linjerabat separat’.

Denne parameter kan ændres under Kreditor/Tilpasning/Parametre/Købsfaktura.

Bogføring af køb med rabat, hvis ja til ‘Bogfør linjerabat separat’

Hvis du har valgt ja til denne parameter, så bogføres følgende i forbindelse med et indkøb, hvor der er modtaget en linjerabat på 50%, og samtidig opdateres KostBeløb i DKK-feltet på lagerposteringen med kostprisen ekskl. rabatten, det vil sige de 995,00 kr.

Konto Debet Kredit
Varelager tilgang / varekøbskonto (angivet under kreditor- eller varegruppen) 995,00
Kreditor rabatter (angivet under kreditor- eller varegruppen) 497,50
Indgående moms 124,38
Kreditor samlekontoen 621,88

Bogføring af køb med rabat, hvis nej til ‘Bogfør linjerabat separat’

Hvis du har valgt nej til denne parameter, så bogføres følgende i forbindelse med et indkøb, hvor der er modtaget en linjerabat på 50%, og samtidig opdateres KostBeløb i DKK-feltet på lagerposteringen med kostprisen inklusiv rabatten, det vil sige de 497,50 kr.

Konto Debet Kredit
Varelager tilgang / varekøbskonto (angivet under kreditor- eller varegruppen) 497,50
Indgående moms 124,38
Kreditor samlekontoen 621,88

Dækningsbidraget

Når ordren bogføres beregnes dækningsbidraget som forskellen mellem salgsprisen og kostprisen.

Hvis ovennævnte vare sælges til kunden for 895,- kr. så vil der i første eksempel være et negativt dækningsbidrag: 895-995 = -100 kr.

I andet eksempel hvor rabatten er “indregnet” i kostprisen, bliver dækningsbidraget korrekt: 895-497,50 = +397,50 kr.