Manuel bogføring af indbetalinger via betalingsregistrering (C5 2014)

I denne video kan du se følgende:

  • Introduktion til manuel bogføring af debitor indbetalinger via betalingsregistrerings-funktionen
  • Opsætning af betalingsregistreringsfunktionen
  • Registrering af indbetaling vedrørende en faktura som endnu ikke er bogført (forudbetaling på en ordre)
  • Søgning efter fakturaer ud fra eksempelvis beløb
  • Bogføring af en samlet indbetaling der dækker flere fakturaer via betalingsregistreringen
  • Udarbejdelse af rentenotaer såfremt betalingerne har overskredet betalings
  • Eksempel på registrering af betaling fratrukket kasserabat

Videoen er udarbejdet af Microsoft.