Find kunde ud fra fakturanummer

Hvis en kunde har spørgsmål til en faktura de har modtaget, kontakter de virksomheden der har udstedt fakturaen og henviser til fakturanummeret. Det kan derfor være en stor hjælp, såfremt du hurtigt kan finde frem til kundens oplysninger på baggrund af det oplyste fakturanummer.

  • Åbn Debitorkartoteket
  • Tast Shift+Alt+F4
  • Indtast fakturanummeret og tast Enter eller vælg knappen OKFindFaktura
  • C5 hopper automatisk til den kunde i Debitorkartoteket, der har modtaget den nævnte faktura

TIP! Genudskriv eventuelt fakturaen til skærmen, ved at vælge knappen Journal i Debitorkartoteket, markere fakturaen på listen og vælge knappen Udskriv.