Debitor saldoliste viser både minus- og plusbeløb ud for en kunde

Hvis du udskriver en debitorsaldoliste fra din C5, og denne ser mystisk ud, idet der ud for nogle kunder står minusbeløb i den ene kolonne og plusbeløb i andre kolonner, så skyldes dette, at du ikke har fået udlignet en betaling med en faktura eller en faktura med en kreditnota.

For at rette op på problemet kan du gøre følgende:

  • Vælg den aktuelle kunde i debitorkartoteket under Debitor/Kartotek/Debitorer
  • Vælg knappen UdligningUdligning
  • Markér de beløb der skal udlignes mod hinanden med F3. Markér f.eks. en faktura og tast F5, og marker herefter den tilhørende betaling og tast med F5
  • Vælg knappen Udfør udligning

Tip! I stedet for at foretage ovennævnte udligning når først fakturaen og betalingen er bogført, kan du foretage udligningen i kassekladden i forbindelse med at du bogfører betalingen. Dette gøres via knappen Udlign faktura eller ved at taste F5 i kassekladden på betalingslinjen.