Dan primoposteringer (C52012)

Hvorfor danne primoposteringer?

Du skal danne primoposteringer, hvis du har oprettet et nyt regnskabsår, og du ønsker at få overført saldi fra det gamle regnskabsår til det nye regnskabsår. På den måde kan du sørge for, at saldoen du f.eks. har på bank-kontoen per den sidste dag i det gamle regnskabsår, overføres som et åbningstal på bank-kontoen i det nye regnskabsår.

Opsætning før dannelse af primoposteringer

Når der dannes primoposteringer, vælges det ofte, at man kun ønsker at få dannet primoposter på balance-kontiene (dvs. aktiver og passiver).

Saldi på indtægts- og udgiftskonti  overføres sjældent til et nyt regnskabsår. I stedet summeres disse og det samlede beløb overføres til Egenkapital primo-kontoen.

Før du kan danne primoposter skal du derfor oplyse i C5, hvilken konto der er din ”Egenkapital primo-konto”.  Dette oplyser du ved i C5 således:

 • Vælg Finans/Tilpasning/Systemkonti
 • Ud for systemnavnet ”Årets resultat” vælger du din Egenkapital primo-konto (eller en anden konto, hvortil du ønsker at få overført resultatet fra året før, i forbindelse med at du danner primoposteringer).

Dan primoposteringer

Primposteringerne dannes således:

 1. Vælg Finans/Periodisk/Primo/Ultimo/Dan primoposteringer
 2. Vælg OK til afgrænsningsboksen, hvor Budgetkode er lig med Realiseret, for at danne primoposteringer for de realiserede tal:
  TIP! Der kan også dannes primoposter for budgettal, ved at ændre budgetkoden i skærmbilledet ovenfor.
 3. Udfyld herefter følgende felter:
  Metode Den oftest anvendte metode er “Drift=0 Status=Ultimo”, hvorved ultimosaldiene på driftskontiene ikke overføres til det nye år, men ultimosaldiene på statuskontiene overføres til det nye år.
  Primo Vælg primodatoen i dit nye regnskabsår, f.eks. PR/01-14 der står for primo januar 2014, hvis januar 2014 er den første måned i dit nye regnskabsår.
  Efterberegn finans / Tælleværker Markér begge disse felter, således at både finanssaldi, sum- og tælleværkskonti bliver efterberegnet samtidig med at der dannes primoposteringer.
  Spec. grader Det er som standard ikke nødvendigt at markere disse felter
  Skriv start Skriv ordet start i dette felt
 4. Vælg knappen OK

NB! Hvis der efter dannelsen af primoposteringerne bogføres i det gamle regnskabsår, skal der dannes primoposteringer igen. Kørslen der danner primoposteringerne, sletter de gamle primoposter før de nye dannes. Derfor kan der dannes primoposteringer igen og igen, uden at dette skaber problemer.

Se primoposteringerne

Primoposteringerne kan f.eks. ses på den enkelte konto i kontoplanen, ved at markere f.eks. en statuskonto og vælge knappen Posteringer. Primoposteringer er kendetegnet ved at have datoen PR/xx-xx og bilagsnummeret 0.

Medtag primoposteringer på udskrifter

Hvis du ønsker at medtage primosaldi på diverse udskrifter, skal du huske at medtage datoen PR/xx-xx i din dato-afgrænsning ved udskrivning. Hvis du f.eks. har regnskabsår fra januar til december 2013 skal du benytte PR/01-13 som fra-dato i din dato-afgrænsning.