Lige nu vises category

Indkøb, Side 2

Denne kategori indeholder alle de emner der relaterer sig til indkøbsdelen i C5. Herunder oprettelse af leverandører, afsendelse af rekvisitioner/bestillinger, varemodtagelse, købsfakturering m.m.