Kan jeg udskrive rekvisitioner og bogføre varemodtagelser? (C5 2016)

Det er desværre ikke muligt som standard at udskrive rekvisitioner, bestillinger samt at registrere varemodtagelser i C5 fra version 2014 og opefter.

Årsagen til dette er, at C5-licensen ikke giver rettighed til at bruge kartotekerne Købsrekvisition samt købsordre, hvorfra disse arbejdsopgaver foretages. Ønsker du at få adgang til at kunne bruge disse funktioner, skal du udvide din C5-licens, således at du i stedet har en NAV-licens. Kontakt din forhandler for yderligere informationer om dette.

Af billedet nedenfor fremgår det, at det i C5 2014 og opefter kun er muligt at udskrive/bogføre købsfakturaer samt købskreditnotaer. Med en NAV har du også mulighed for at bruge de funktioner der kan anes bag den mørkeblå kasse med krydset over.

Købsproces_C5_NAV