Følg med i saldoen på f.eks. banken i kassekladden (C5 2012)

I takt med at du indtaster bilag i en kassekladde, kan det være rart at holde øje med, om f.eks. bankkontoen ville stemme, hvis du bogførte de indtastede bilag.

I kassekladderne har du mulighed for at følge med i saldiene på op til 6 valgfrie konti. Disse konti kaldes i kladderne for Beholdningskonti:

Beholdningskonti

Tilføj beholdningskonti til en kladde

Ønsker du at tilføje en eller flere konto til beholdningskonto-oversigten øverst i en kladde,  så skal du gøre følgende:

  • Vælg Finans > Dagligt > Kassekladde
  • Vælg den kladde, hvori du skal have tilføjet beholdningskonti (dobbeltklik på kladdens navn)
  • Vælg knappen Beholdningskonti
  • Indtast/vælg de konti du ønsker at få vist som beholdningskonti
  • Tast F3 for at lukke listen over beholdningskonti
  • Øverst i kladden kan du nu se de valgte beholdningskonti og følge med i saldiene herpå i takt med at du indtaster bilag i kladden.
  • Luk evt. kladden igen med F3

Løbende saldo eller saldo ultimo

I øverste venstre hjørne i kladderne er der et felt, hvori der enten står Løbende saldo eller Saldo ultimo.

Hvis der i feltet står Saldo ultimo betyder dette, at saldiene på beholdningskontiene i kladden, viser saldoen pr. den sidste linje i kladden, uanset hvilken linje i kladden, du har placeret markøren på.

Hvis der i feltet står Løbende saldo betyder dette, at saldiene på beholdningskontiene i kladden, viser saldoen pr. den linje i kladden du har markeret.

Hvis du indtaster dine bilag i samme rækkefølge, som de kan ses på kontoudtoget fra banken, og du efter at have indtastet en masse bilag i kladden, opdager at saldoen på banken ikke stemmer, så kan du med fordel ændre feltet til Løbende saldo og placere markøren på eksempelvis den første linje i kladden. Når du så flytter markøren til næste linje og næste linje, så kan du i takt hermed, se om saldoen på banken stemmer i kladden, sammenlignet med saldoen på kontoudtoget fra banken.