Årsafslutning / opstart af nyt år (C52014)

Når du skal til at tage hul på et nyt regnskabsår, er der nogle ting der skal gøres, både for at afslutte det gamle regnskabsår, men også for at starte på det nye regnskabsår:

 1. Opret det nye regnskabsår
 2. Luk det gamle regnskabsår
 3. Nulstil resultatopgørelsen i det gamle år
 4. Definer det tilladte dato-interval i forbindelse med bogføring.

Alle disse punkter er beskrevet nedenfor.

1. Opret nyt regnskabsår

 • Vælg Startside > Rollecenter i Navigationsmenuen
 • Vælg knappen Opsætning > Regnskabsopsætning
 • Vælg knappen Regnskabsperioder:

Regnskabsperioder

 • Vælg knappen Nyt år
 • Indtast Startdato, Antal perioder og Periodelængden. Indtastes der 1M i Periodelænge-feltet som vist nedenfor, så betyder det at hver periode vil være 1 måned:

 OpretRegnskabsår

 • Svar ja til spørgsmålet om at oprette regnskabsåret.
 • Bemærk at den første periode i hvert regnskabsår automatisk har en markering i feltet Nyt regnskabsår.
 • Vælg knappen OK
 • Vælg knappen OK

2. Luk det gamle regnskabsår

 • Vælg Startside > Rollecenter i Navigationsmenuen
 • Vælg knappen Opsætning > Regnskabsopsætning
 • Vælg knappen Regnskabsperioder
 • Vælg knappen Afslut år
 • Der vises automatisk en besked, med oplysninger om hvilket år det er der lukkes, samt at året ikke kan åbnes igen.

NB! Selvom perioderne lukkes, kan der stadig bogføres tilbage i det gamle år. Posteringerne vil blot automatisk blive mærket som efterposteringer.

Svar ok til beskeden.

3. Nulstil resultatopgørelsen

 • Indtast ordet ‘Nulstil’ i søge-feltet i øverste højre hjørne
 • Vælg punktet Nulstil resultatopgørelse
 • Indtast følgende oplysninger:
 • NulstilResultatopgørelse
 • Vælg OK
 • Nulstillingsposteringerne er nu automatisk blevet overført til den valgte finanskladde, og denne kladde skal bogføres før nulstillingen er udført.

NB! Bemærk at nulstillingsposterne bogføres med datoen U31-12-2014 (hvis det eksempelvis er 2014 der nulstilles)

 • Vælg Bogføring > Finanskladder i Navigationsmenuen
 • Dobbeltklik på den ønskede kladde eller vælg knappen Rediger kladde på fanen Start, for at åbne kladden
 • Vælg knappen Bogfør eller Bogfør og udskriv for at bogføre kladden.

4. Definer tilladte bogføringsdatoer

Selvom en regnskabsperiode er lukket som beskrevet ovenfor, kan der stadig bogføres i perioden. Posteringer der bogføres i en lukket periode, mærkes dog automatisk som efterposteringer.

Hvis du ønsker at undgå at der bogføres i gamle regnskabsperioder og/eller i fremtidige perioder, så kan du definere et tilladt bogføringsdato-interval således:

 • Vælg Startside > Rollecenter i Navigationsmenuen
 • Vælg knappen Opsætning > Regnskabsopsætning
 • Udfyld felterne Bogf. tilladt fra og/eller Bogf. tilladt til med et dato-interval
 • Vælg knappen OK
 • Det vil nu kun være muligt, at bogføre i det angivne interval.